Historia

Miten tiivistää 30 vuotta alle 50 sivuun - tai nykyiset yli 40 vuotta kotisivuille tai someen? Vastaus on: ei mitenkään. Olemme kuitenkin yrittäneet – ensimäisistä 30 vuodesta syntyi ”läpyskä” oikeimmin sanottuna Katse Kaanaaseen -pienimuotoinen kuvakirjahistoriikki, johon pääset tutustumaan oheisen linkin kautta.

Jos mielenkiintosi meihin ei sillä vielä taltu niin tule katselemaan vanhoja leikekirjoja vuosien varrelta. Ne vasta ovatkin mielenkiintoista luettavaa.

Lisätietoa historiikistä

”Läpyskä” eli pienimuotoinen kuvakirjahistoriikki syntyi syksyllä 2011 yhteistyössä Kantri ry:n KyläNyt-hankkeen kanssa. Kuvakirjahistoriikillä juhlistettiin kaanaalaisen kylätoiminnan 30:tä vuotta.

Tekemisen lähtökohtana olivat upeat leikekirjat, jotka pitävät sisällään kuvia ja lehtileikkeitä koko ajalta ja toisena tärkeänä lähteenä Inkeri Syväsen osuvat ja niin kauniisti kirjoitetut tekstit. ISO kiitos kyläkoordinaattori Anna Kulmakorvelle joka auttoi jäsentämään valtaisaa materiaalia ja kokoamaan meille läpyskän.

Kaanaan yhteisötunnus

Kaanaan yhteisötunnuksen on suunnitellut paikallinen taiteilija Olavi Nieminen vuonna 1984.

Tunnuksessa on voimakkailla väreillä ja symboleilla kuvattuna 80-luvun maaseutua ja sen elämää, sekä Kaanaalle ominaisia asioita: maa- ja metsätalouselinkeinoja, rukiin tähkiä, metsää, riistamaita sekä ilveksiä. Ja näiden lisäksi juuri alkanutta lentotoimintaa.

Yhteisötunnuksesta tehtiin pöytästandaareja, joita lahjoitettiin jäsenille, yhteistyötahoille ja muille yhdistyksille. Pöytästandaarit eivät ole yleisesti myynnissä.